Vad är statlig insättningsgaranti?

Statlig insättningsgaranti innebär att staten (Riksgälden) ersätter ditt insatta kapital, och intjänad ränta, om banken där pengarna sitter går i konkurs. Har du pengar på ett konto med statlig insättningsgaranti kan de alltså aldrig förloras.

Statlig insättningsgaranti – i korthet

  • Gäller konton hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag
  • Gäller även för utländska bankfilialer i Sverige
  • Ersätter upp till 950 000 kronor per bank och person (gäller från 1 januari 2021)
  • Ersättning sker automatiskt – ansökan krävs inte
  • Ersättning vid konkurs eller om företagets drivs via resolution

Statlig insättningsgaranti – mer detaljerat

Statlig insättningsgaranti – mer detaljerat

🔷 Ersätter vid konkurs

Det är om banken, kreditmarknadsföretaget eller värdepappersbolaget går i konkurs som den statliga insättningsgarantin aktiveras. Detsamma gäller om Finansinspektionen avgör att garantin ska användas även om företaget inte har gått i konkurs, exempelvis vid resolution, läs mer i stycket: Ersätter vid resolution.

🔷 Utbetalning & Ersättning

Från att företaget har gått i konkurs tar det maximalt 7 dagar till att den statliga ersättningsgarantin betalas ut. Eftersom företaget ska ha tydlig dokumentation kring kontohavarnas identitet är det lätt för Riksgälden att avgöra vilka som ska få ersättning och med hur stort belopp.

I vissa fall kan det innebära att Riksgälden öppnar ett konto i en annan bank, i ditt namn, och sätter in pengarna där. Riksgälden kontaktar alltså automatiskt dig som har rätt till ersättning så du behöver själv inte skicka in någon ansökan.

🔷 Ersätter upp till 950 000 kronor

Vid konkurs ersätts både insatt summa och intjänad ränta med upp till 950 000 kr per bank och person. Vill du sätta in över 950 000 kr på sparkonton bör du alltså välja två separata banker för att på så vis täcka allt av statlig insättningsgarantin.

Är ni två som äger samma konto gäller en statlig insättningsgaranti för er bägge. Att ha dispositionsrätt innebär däremot inte att garantin kan ge ersättning.

Det finns vissa begränsningar för ersättning, läs mer i stycket: Finns det begränsningar?

🔷 Högre belopp vid ”särskilda livshändelser"

I vissa fall kan du ha rätt att få tillbaka upp till 5 miljoner kronor via den statliga insättningsgarantin. Detta gäller vid ”särskilda livshändelser” vilket kan vara försäljning av bostad eller arv.

För att garantin ska täcka ett större belopp än 950 000 kronor krävs det att pengarna sattes in på kontot inom 12 månader före att banken gick i konkurs (dvs garantin gäller inte om pengarna legat orörda i åratal).

Pengarna ska då komma från försäljning av bostad, försäkringsersättning, skadeersättning, bodelning (arv) eller ersättning för pension, sjukdom, invaliditet eller dödsfall.

Ersätter vid resolution

Statliga insättningsgarantin kan även aktiveras om staten går in och hanterar banken eller företaget, vilket kallas för resolution.  När staten tar över ansvaret försätts det inte i konkurs men statlig insättningsgarantin gäller ändå.

Målet är att Riksgälden ska rekonstruera eller avveckla företaget. Under denna tid kan kunderna fortfarande ta ut pengar från sina konton. Detta via statliga insättningsgarantin. Så även om företaget inte skulle ha tillräckligt med kapital under den tid som Riksgälden hanterar det så kan ändå uttag ske.

Finns det begränsningar?

Gäller insättningsgarantin för omyndiga?

Ja, ålder på kontoägaren spelar ingen roll

Gäller insättningsgarantin för IPS?

Nej, garantin täcker inte sparkonton inom IPS – Individuellt PensionsSparande.

Gäller insättningsgarantin vid dispositionsrätt?

Nej, dispositionsrätt är enbart rätten att disponera någonting, trots att man inte äger det. Eftersom man inte äger utan enbart disponerar, exempelvis ett bankkonto, så kan inte någon ersättning betalas ut.

Gäller garantin för inlåningsföretag?

Nej, inlåningsföretag har inte tillstånd från Finansinspektionen och omfattas därför inte automatiskt av insättningsgarantin. Läs mer under nästa stycke “Konton utan insättningsgaranti”.

Sparkonton utan insättningsgaranti

Konton utan insättningsgaranti – Fördelar och nackdelar

Fördel – Större avkastning

Den stora fördelen med så kallade inlåningsföretag är den betydligt högre ränta som erbjuds. Man kan räkna med ungefär 5 gånger högre ränta hos dessa företag i jämförelse med att pengarna placeras på ett konto med insättningsgaranti.

Att de kan erbjuda så mycket högre ränta beror på att de inte behöver följa de regler som bankerna måste förhålla sig till. Ett inlåningsföretag är visserligen registrerat av Finansinspektionen men står inte under översyn från dem.

Nackdel – Större risk

Risken med att ha pengar på konton utan insättningsgaranti är att hela kapitalet kan förloras om företaget går i konkurs. Detta har även hänt vid ett par tillfällen. Ett exempel är 24Money som gick i konkurs 2019 och flera småsparare förlorade då vardera 50 000 kr (som var maximalt insatt belopp).

Vad är – Peer to Peer?

Vad är – Peer to Peer?

Peer to Peer (förkortas P2P) är en låneform där privatpersoner lånar pengar av andra privatpersoner. Det är alltså ingen bank som finansierar lånen utan privatpersoner ...
Välja rätt PPM fonder

Bästa PPM-fonderna 2019

Vilka PPM-fonder är egentligen bra? Vi får själva välja fonder till vår premiepension. Visst är det toppen med valfrihet, men många blir förvirrade av det ...
Håller i stor spargris

Hur skaffar man sig en sparbuffert?

Ta kontroll över din ekonomi genom att bygga upp en sparbuffert. Med hjälp av ett buffertsparande får du extra trygghet i vardagen. Uppstår det en ...
Nicklas Andersson
Senaste inläggen av Nicklas Andersson (se alla)