Vad är – Peer to Peer?

Peer to Peer (förkortas P2P) är en låneform där privatpersoner lånar pengar av andra privatpersoner.

Det är alltså ingen bank som finansierar lånen utan privatpersoner som önskar få avkastning genom att låna ut sina pengar. Hela låneprocessen sker via ett P2P-företag som skapar trygga transaktioner.

Du kan alltså låna pengar – eller – investera pengar via P2P företag!

Hur fungerar P2P-lån?

Hur fungerar P2P-lån?
Grunden i P2P-lån är den plattform där låntagare och långivare möts. Öppna gärna Lendify i en ny flik medan du läser denna artikel för att lättare förstå. För lån hos Lendify så öppna denna sida och för att se mer om investeringar så öppna denna.

Det är Lendify som driver hemsidan och den plattform som tillhandahåller den teknik som behövs för att skapa säker in- och utlåningsverksamhet. Däremot lånar inte företaget ut pengar då det alltid är medlemmarna på plattformen som lånar ut och lånar pengar.

Investeraren – En person vill få hög avkastning till låg risk kan välja att starta ett konto på Lendify. Personen väljer själv hur stort belopp som ska sättas in och i hur många olika lån som denna summa ska investeras i.

Eftersom man kan investera i bara en del av ett specifikt lån, men hos många olika låntagare så skapas en bredd i risk och avkastning.

Låntagaren – En annan person söker lån via Lendify. Efter att en kreditupplysning genomförts avgör Lendify vilken räntesats som ska erbjudas. Nu matchas låneansökan mot långivarnas önskan om avkastning, amorteringstid osv. Hittas en matchning (vilket ofta går mycket fort) betalas pengarna ut.

Varje månad betalar låntagaren ränta och amortering – precis som på ett klassiskt banklån. Den summan betalas till Lendify vilka direkt för över de till investerarens konto hos Lendify – På detta sätt hålls även total anonymitet mellan de som lånar pengar och de som lånar ut pengar.

Är det säkert att låna pengar via P2P?

Är det säkert att låna pengar via P2P?

Att låna pengar av privatpersoner, via exempelvis Lendify, skiljer sig extremt lite mot att låna pengar av en bank. Det är ingen skillnad i risk eller låneprocess.

Det enda som skiljer är att pengarna som lånas kommer från andra privatpersoner. Men eftersom det anonymitet mellan långivare och låntagare är det inte heller något man märker av.

Är det säkert att låna ut / investera pengar via P2P?

Genom att låna ut pengar ges en hög avkastning i förhållande till den risk som tas. Men det finns vissa risker – som dock både Brocc och Lendity minimerar.

För det första omfattas inte insatta medel av statlig insättningsgarantin. Det betyder att långivarna i teorin skulle kunna förlora hela kapitalet om Lendify går i konkurs. För att ta bort denna risk separerar man kapitalet som långivarna sätter in mot Lendifys kapital.

Dessutom har de en ”Back up Provider” vilket betyder att Lowell (tidigare Lindorff) kommer ta över verksamheten om Lendify inte klarar av att driva den. Även P2p företaget Brocc använder Lowell som Back up Provider.

Andra risken är att det kan uppstå kreditförluster. Lånar du ut 10 000 kr till en person som inte betalar tillbaka denna summa så har du därmed förlorat beloppet. I första hand driver Lendify ärendet via Kronofogden men kan de inte få in pengarna kan alltså lånet förfalla och en kreditförlust uppstå.

För att minska denna risk finns två säkerhetsfunktioner. För det första måste alla lån finansieras av flera olika långivare. Vill du investera 10 000 kr i lån kommer detta alltså ske i ett stort antal lån och inte i ett enda. För det andra har Lendify en kreditförlustfond som innebär att de som investerar via ett Autoinvestkonto (automatisk investering i lån) alltid får pengarna tillbaka om låntagaren inte skulle kunna betala.

Varför välja P2P?

Varför invetera via P2P?
LångivareLångivare – Avkastningen är betydligt högre än på sparkonton samtidigt som det ger en stabilare och säkrare avkastning är exempelvis aktier.

Att låna ut pengar via P2P anser många är ett väldigt bra komplement, till och med självklar strategi, för att kunna få en bred och differentierad sparportfölj.

LåntagareLåntagare – Ett fåtal väljer P2P-lån utifrån den ideologiska aspekten att man inte vill låna pengar av stora banker utan istället prioriterar lösningar där man slipper kontakt med bankerna.

De allra flesta väljer däremot P2P-lån om de, efter att ha jämfört flera långivare, kommer fram till att P2P-lånet har lägst ränta. Att få så låg lånekostnad som möjligt är målet för de allra flesta låntagare.

Vilka har P2P-lån?

I Sverige finns ett par större företag som har P2P-plattformar. Lendify är den klart största inom P2P lån i Sverige, det finns ytterligare ett antal, eftersom P2P lån är förhållandevis nytt och inte så utbrett så är det svårt att avgöra om dessa är seriösa och/eller fungerar på ett bra sätt, dock bör P2P företaget Brocc nämnas eftersom de både har erfarenhet och bra ryckte. Både Lendify och Brocc har Lowell som ”Back up Provider” som ta över verksamheten om P2P företagen inte klarar av vidare drift.

Önskas istället att investera i snabblån så gå till Saveland som har en plattform för detta.

Vill du låna pengar?

Genomför en låneansökan hos något av de företag som erbjuder P2P-lån. Låneansökan är identisk med hur den ser ut när ett lån tecknas hos en klassisk bank. Företaget kommer genomföra en kreditupplysning och utifrån den avgöra om lån ska beviljas eller inte. Blir lånet beviljat kan låneavtalet skrivas under (oftast digitalt med Bank-ID) och pengarna betalas ut.

Vill du låna ut pengar?

Börja med att starta ett konto hos Lendify eller så väljer du Brocc – eller båda – eller någon annan stor aktör på marknaden. En rekommendation är att enbart välja stora och etablerade aktörer som därmed har skapat system som minimerar risken för långivarna.

Nästa steg är att sätta in pengar till ditt konto på plattformen. Härifrån kan sedan investering ske i olika lån där du väljer risknivå samt amorteringstid och därmed får olika hög avkastning. Det vanligaste är att långivarna väljer autoinvestering vilket betyder att kapitalet automatiskt fördelas på ett flertal lån utifrån de premisser som man valt. Tydliga instruktioner och pedagogiska guider finns även på hemsidorna.

Kan företag investera i P2P-lån?

När det gäller Brocc och även Lendify så är det korta och enkla svarat: Ja! Även företag kan investera (i dessa) P2P företag.

Investera med Lendify

StigH