Tjäna pengar på att hyra ut din bostadsrätt

Att hyra ut hela, eller delar av, sitt boende är ett enkelt och smidigt sätt att få extrainkomst i vardagen. Men det gäller att ha koll på skattereglerna.

Det är exempelvis olika regler om uthyrning sker av hyresrätt, bostadsrätt eller villa. Detta gäller vid uthyrning av bostadsrätt.

Schablonavdrag på 40 000 kr

Oavsett boendeform får ett schablonavdrag genomföras på 40 000 kr. Om du fått in maximalt 40 000 kr i hyresintäkter under ett år behöver därmed inte någon skatt betalas. Väldigt många som hyr ut delar av sin bostad väljer därmed att sätta en hyra så att de inte går över denna nivå.

Detta schablonavdrag är uträknat utifrån att uthyrning innebär extrakostnader för dig som bostadsägare. Det innebär att du inte kan dra av för ytterligare kostnader så som möbler, lån, renovering osv.

Avdraget gäller per bostad. Äger du en bostadsrätt och hyr ut två olika rum i denna bostad gäller alltså intäkten från bägge dessa rum tillsammans.

Snygg lägenhet

Intäkter

 • Arbetet är intäkt

Låter du en vän bo en ett av rummen i bostadsrätten och du i gengäld får hjälp med renovering och gräsklippning? Även detta klassas som betalning och ska därmed räknas som intäkt. Räkna ut värdet på arbetet som utförs och dra därefter bort 40 000 kr i schablon. Om det fortfarande finns intäkter ska dessa deklareras.

 • Betalning för tjänster

Betalar hyresgästen ett belopp för att ta del av bredband, postadress osv? Även denna summa ska tas upp som hyresintäkt.

 • Ej avgifter till förmedlingsföretag

Vid uthyrning under kortare perioder (dagar till veckor) används ofta plattformen AirBnB. Vid längre tids andrahandsuthyrning är det vanligare att använda uthyrningsplattformen Samtrygg. Bägge dessa tjänster innebär smidig och försäkrad uthyrning mot en viss avgift. Betalar hyresgästen avgiften via någon förmedlare ska intäkten som du får ta del av räknas in som hyresintäkt.

Specialregler för bostadsrätt

För dig som bostadsrättsinnehavare gäller följande:

Schablonavdrag

Schablonavdrag får genomföras på 40 000 kr. Läs mer om detta ovan.

Avdrag för avgift

Avdrag får även genomföras för föreningens avgift. Detta utifrån hur stor del av bostaden som hyrs ut. Hyrs ca 20 % ut får därmed 20 % av avgiften dras av.

Exempel:

Anna har en bostadsrätt med 8 000 kr i månadsavgift till föreningen. Hon hyr ut ett rum i andrahand för 4 000 kr. Hon beräknar att det är 50 % av bostadens yta. Totalt får hon en hyresintäkt på 48 000 kr. Efter schablonavdraget är det 8 000 kr kvar. Eftersom hon även får dra av hennes månadsavgift kommer det inte bli någon hyresintäkt kvar att deklarera.

Hyra ut bostadrätt

Vad ska deklareras?

 1. Beräkna den årliga hyresintäkten (se ovan vad som räknas som hyresintäkt)
 2. Dra bort avgift till bostadsrättsföreningen utifrån hur stor del av boendet som hyrs ut
 3. Dra bort schablonavdrag på 40 000 kr.

Om det i detta fall uppstår ett överskott ska detta anges i deklarationen. Det kommer i så fall att beskattas med 30 %. Skulle det däremot uppstå underskott (avdragen är större än intäkterna) ska detta inte anges på deklarationen. Det går alltså inte att få avdrag för ett underskott.

Enklast är att använda Skatteverkets beräkningsverktyg vid uthyrning av privat bostad.

Momspliktig verksamhet

Vid uthyrning i större omfattning kan Skatteverket klassa detta som hotellverksamhet vilket innebär att personen blir momspliktig för den verksamhet som bedrivs. Enklaste sättet att undvika detta är att kontrollera hyresintäkten så att den inte överstiger schablonbelopp plus procentuell del av hyresavgiften till bostadsrättsföreningen.

Skatteverket har sex punkter där samtliga behöver vara uppfyllda för att verksamheten ska klassas som momspliktig.

 • Du hyr ut i eget namn, dvs du är hyresvärd
 • Bostaden ligger i Sverige
 • Uthyrning sker minst 112 dagar per år
 • Uthyrning sker till flera olika hyresgäster samt maximalt 4 månader per person
 • Du marknadsför din uthyrning för dagsuthyrning eller veckouthyrning eller erbjuder tilläggstjänster som städning och annan service?
 • Hyresintäkter på mer än 50 000 kr exklusive moms
Bolån

Bolån – Vad påverkar om du får ett bolån eller inte?

Har du hittat drömbostaden och ansökt om bolån hos banken – men fått nej? Lär dig vad som påverkar om du får bolån eller inte ...
Bra sparkonton försvinner

”Farliga” sparkonton förbjuds – farligare sparkonton premieras

Från årsskiftet förbjuds de sparkonton som ger högsta räntan. Personer som vill ha normal avkastning tvingas alltså till ännu högre risker. Hur smart var det? ...
5 skäl att samla lånen

5 skäl att samla lånen

När man samlar sina lån innebär det att man tar ett större lån för att betala tillbaka de andra mindre lånen. Bankerna och långivarna måste ...
Nicklas Andersson
Senaste inläggen av Nicklas Andersson (se alla)