Spara till barn – 10 saker att tänka på

Det som karaktäriserar sparande till barn är att det är ett långsiktigt sparande till en annan person än dig själv. Här följer 10 saker att tänka på så att beloppet blir så stort som möjligt – och används på rätt sätt i framtiden.

1.      Bestäm tid och mål

Ska ett par hundra kronor sparas varje månad från att barnet är fött fram till dess 18-årsdag? Eller ska ett kortsiktigt sparande ske under bara 1 – 2 år?

Ett tydligt mål och tidsperspektiv är helt avgörande för sparform när en förälder vill spara och investera pengar till sina barn. De allra flesta investerar på lång sikt för att barnet exempelvis ska kunna köpa en egen bostad, ta körkort eller gå på en specifik utbildning senare i livet.

Spara till barn

2.      Investera i Aktier / Fonder

Långsiktigt sparande bör alltid ske i aktier, fonder eller liknande värdepapper. Även om börsen kortsiktigt går upp och ner visar all historisk statistik att investeringar på börsen är överlägset bäst på lång sikt. Det finns exempelvis inte en enda tioårsperiod där svenska OMX-30 index har gått ner.

När det är svajigt på börsen är det viktigt att ”zooma ut” och se hur börsen historiskt alltid gått uppåt över tid.

3.      Spar INTE på sparkonto

Sparkonto kan upplevas tryggare än aktier och fonder. Men det är en falsk trygghet. Detta utifrån att inflationen ofta är högre än den ränta som ges på ett sparkonto. I realitet innebär det att köpkraften på det sparade kapitalet minskar över tid.

Ska däremot pengar enbart sparas i 1 – 3 år är sparkonto ett alternativ. Det är då inte ett långsiktigt sparande till att barnen utan ett målsparande till en resa, moped eller liknande.

4.      Sprid riskerna – Välj indexfonder

Aktivt förvaltade fonder marknadsförs ofta med att kunna ge högre avkastning tack vare att innehavet bestäms av professionella investerare. Men statistiken säger något helt annat.

I en sammanställning som Avanza har gjort, med hänvisning till Morningstar, visas att aktivt förvaltade fonder kostar mer och underpresterar oftare. Detta inte minst på lång sikt

Välj indexfonder

Källa: Avanza.se

Statistiskt är det alltså bättre, säkrare och billigare att välja indexfonder. Genom att välja globala indexfonder kommer dessa inte heller påverkas i så stor grad av enskilda geografiska händelser så som krig eller miljökatastrofer.

5.      Välj låga kostnader

Genom att välja indexfonder ges lägre förvaltningsavgift än med aktivt förvaltade fonder. Men det går även att pressa priset ytterligare. Exempel:

  • Välj Avanza Global – Bara 0,10 % i avgift
  • Konto på Avanza – All förvaltningsavgift ges tillbaka vid sparande på under 50 000 kr
  • Savr – Savr är fondplattformen som ger tillbaka en del av fondavgiften på över 500 fonder
  • Välj ISK eller Kapitalförsäkring – Sparformer som ger schablonbeskattning istället för kapitalvinstskatt. Se nästa punkt.

Framtida börshajar

6.      ISK eller Kapitalförsäkring

Om investeringar sker inom ett ISK eller en kapitalförsäkring betalas en liten schablonskatt varje år på hela innehavet. Skatten dras automatiskt och någon deklaration behöver inte genomföras. Dessa sparformer skapades just för att göra det enklare för småsparare att spara i aktier och fonder.

Om ISK eller Kapitalförsäkring bör väljas beror på i vems namn som sparandet önskas ske. Som förälder är det möjligt att öppna ett ISK i barnets namn vilket innebär att hela summan övergår till barnet vid dess 18 årsdag.

Detta medan en kapitalförsäkring bara kan öppnas i eget namn. Däremot kan barnet stå som förmånstagare. Föräldern har då total kontroll över pengarna och kan själv välja när de ska betalas ut. Genom att barnet är förmånstagare kommer pengarna att tillfalla barnet om föräldern avlider. Detta till skillnad mot att spara inom ett ISK, i eget namn, då pengarna tillfaller dödsboet.

Finns det flera barn i familjen kan en kapitalförsäkring öppnas med alla barnen som förmånstagare. Då kommer de få exakt samma summa om föräldern avlider. Denna möjlighet nås inte heller med ett ISK.

7.      Månadssparande

Genom att spara en liten summa varje månad skapas ett enkelt och regelbundet sparande. Dessutom kommer aktier och fonder köpas oavsett om kursen gått upp eller ner. Statistiskt innebär även månadssparande en bättre riskjusterad avkastning.

8.      Spara etiskt

Barnen kommer självklart att uppskatta den finansiella hjälpen till ett boende, studier eller annat. Men kommer de vara lika glada om de vet att avkastningen kommer från oljeindustrin, investeringar i vapen eller företag som tydligt inte följer mänskliga rättigheter?

Allt fler väljer fonder med tydlig etisk inriktning vilket kanske är än viktigare när sparandet sker till någon annan än sig själv.

Börja spara i tid till barnen

9.      Kom igång tidigt

Att börja spara när barnen är små handlar inte bara om att kunna sätta undan ett större belopp under årens lopp. Det handlar ännu mer om att hinna utnyttja ränta-på-ränta effekten. Avkastning som återinvesteras och ger mer avkastning osv.

Den allra viktigaste punkten är därmed att komma igång tidigt. Detta oavsett om sparandet i början bara är 100 eller 200 kronor per månad.

10.    Skapa intresse för sparande

De flesta föräldrar som spar pengar till sina barn gör detta med tanken att pengarna ska användas till ett specifikt syfte, eller på annat sätt förvaltas väl, när barnet når en viss ålder. Men sen behöver barnen stå på egna ben, kunna planera sin ekonomi och skapa ett eget sparande.

Att spara till sina barn är viktigt – att lära dem att spara själv är ännu viktigare!

Håller i stor spargris

Hur skaffar man sig en sparbuffert?

Ta kontroll över din ekonomi genom att bygga upp en sparbuffert. Med hjälp av ett buffertsparande får du extra trygghet i vardagen. Uppstår det en ...
5 skäl att samla lånen

5 skäl att samla lånen

När man samlar sina lån innebär det att man tar ett större lån för att betala tillbaka de andra mindre lånen. Bankerna och långivarna måste ...
Bli rik på aktier

Aktier för nybörjare

Om du har en sparhorisont på mer än några år är aktier ett överlägset sätt att spara pengar på. Inget sparkonto i världen kan slå ...
Nicklas Andersson
Senaste inläggen av Nicklas Andersson (se alla)