Investera i bitcoin via certifikat

Att investera i bitcoin, via certifikat hos Avanza eller Nordnet, bör vara det enklaste sättet att exponera sitt kapital mot världens största kryptovaluta. Certifikaten har flera fördelar – men även vissa risker.

Så fungerar certifikat

Certifikat är ett värdepapper som ges ut av en emittent, exempelvis en bank. Värdepappret symboliserar en viss produkt som banken har investerat i. Det kan exempelvis vara olja, guld, bitcoin eller majs. Väldigt enkelt förklarat är certifikat därmed ett ”kvitto” på att man äger en del av den tillgången som banken investerat i.

Bitcoin kurs

Banken skulle exempelvis kunna köpa in 1 bitcoin och därefter ge ut certifikat som motsvarar 1/20 bitcoin. Det blir därmed 20 certifikat som varje har ett värde av 1/20 bitcoin.

På samma sätt kan investera i 100 fat olja och skapa 10 000 certifikat som motsvarar 0,01 fat styck. På detta sätt skapas en enklare värdepappershandel i stället för att fysisk oljan, eller digital bitcoin, ska behöva byta ägare.

Köp certifikat i bitcoin – i två steg

Utbudet av certifikat mot kryptovalutor har successivt ökat. År 2017 fanns enbart certifikat mot bitcoin och ether medan det i början av 2023 gick att köpa certifikat mot över 10 olika kryptovalutor, kryptoindex m.m. Så här sker investering i bitcoin via Avanza:

  1. Välj certifikat

Logga in på Avanza – Gå till menyn och välj Spara och InvesteraBörshandlade produkterCertifikatlistan. Välj därefter tillgångklass Alternativa investeringar. Nu kommer samtliga kryptocertifikat att presenteras.

Använd sökfältet och skriv Bitcoin om enbart dessa certifikat önskas visas. Utbudet av dessa är relativt stort vilket visas på bilden nedan.

Bitcoin certifikat

(Bitcoincertifikat på Avanza i maj 2023)

  1. Lägg order

Klicka på det certifikat du önskar köpa. Som visas i tabellen ovan är det i princip två certifikat som all handel sker i dvs Bitcoin XBT samt Valour Bitcoin Zero SEK. Bägge dessa handlas i SEK och har funnits flera år på den svenska marknaden.

Att välja certifikat med stor omsättning är en fördel då det blir lättare att få igenom både köp- och säljordrar på önskad nivå.

Välj därefter hur många du önskar köpa, i exemplet nedan köps 100 st för vardera 30,41 kronor. Hur mycket av en hel bitcoin som certifikatet representerar går att läsa om i dess informationsblad.

bitcoin courtage

Två fördelar med certifikat

  • ISK eller Kapitalförsäkring

Den största fördelen med att investera i bitcoin, via certifikat, är att dessa värdepapper kan hållas inom ett ISK eller en kapitalförsäkring. På detta sätt behöver inte handeln deklareras och någon kapitalvinstskatt betalas inte. Däremot betalas en mindre schablonskatt varje år.

  • Kräver ingen kunskap

Bitcoin är en kryptovaluta som hanteras på en blockkedja med samma namn. För att hantera kryptovalutan krävs en kryptoplånbok och kunskap om hur transaktioner kan genomföras. Det går exempelvis att köpa bitcoin via en svensk kryptobörs och skicka dem till en egen kryptoplånbok.

Att investera i certifikat kräver ingen teknisk kunskap. Det är lika lätt som att köpa en aktie eller lägga en order på en aktiefond.

Två nackdelar med certifikat

  • Risken

Som förklaras tidigt i artikeln är certifikat värdepapper som speglar en tillgång som emittenten förväntas ha investerat i. Självklart finns det flera säkerhetsfunktioner som kontrollerar detta men i teorin skulle en emittent kunna ge ut värdepapper utan att äga den underliggande tillgången. Om det skulle upptäckas är självklart dessa helt värdelösa.

Detsamma gäller om emittenten går i konkurs och inte tydligt separerat de egna och kundernas tillgångar. Denna risk brukar kallas för emittentrisk och uppstår för alla värdepapper där utgivaren håller den underliggande tillgången.

  • Kryptovaluta – men utan funktion

Bitcoin skapades för att användas som betalningsmedel på en blockkedja. Sedan dess har uppdateringar skett av blockkedjan som underlättar hanteringen av bitcoin och användarvänligheten kring att använda det som betalningsmedel.

Ett certifikat kan däremot inte skickas till någon annan, spåras via en blockkedja eller på annat sätt användas till dess ursprungliga syfte.

Om enbart investering önskas i värdeutvecklingen i bitcoin är alltså certifikat ett mycket bra alternativ.

Bli rik på aktier

Investera i aktier och fonder via företag eller privat?

Driver du ett företag har du kanske ställt dig frågan: Ska jag ta ut pengarna som lön eller utdelningar och investera dem på börsen som ...
Håller i stor spargris

Hur skaffar man sig en sparbuffert?

Ta kontroll över din ekonomi genom att bygga upp en sparbuffert. Med hjälp av ett buffertsparande får du extra trygghet i vardagen. Uppstår det en ...
Bli rik på aktier

Aktier för nybörjare

Om du har en sparhorisont på mer än några år är aktier ett överlägset sätt att spara pengar på. Inget sparkonto i världen kan slå ...
Nicklas Andersson
Senaste inläggen av Nicklas Andersson (se alla)