Investera i aktier och fonder via företag eller privat?

Driver du ett företag har du kanske ställt dig frågan: Ska jag ta ut pengarna som lön eller utdelningar och investera dem på börsen som privatperson? Eller ska jag förvalta kapitalet genom aktiebolaget?

Svaret på frågan är att det beror på. Vad som är bäst varierar från fall till fall. Sett till vinstskatt och annan beskattning är det förvånansvärt ofta det kvittar. Bara du låter bli att ta ut vinsten som lön. Men det finns undantag.

Spargrisarna tittar närmare på att köpa fonder och aktier privat vs via aktiebolag. Vi tar även en titt på hur du investerar via företaget.

Aktiebolag – inte enskild firma

Info signFörst och främst bör vi nämna att det inte går att placera företags pengar genom enskild firma. Jodå, det går, säger säkert någon. Javisst, men att placera i enskild firma eller som privatperson är exakt samma sak.

För att det ska gå att köpa aktier, fonder eller andra värdepapper måste bolaget vara en juridisk person. Enskild firma är ingen juridisk person.

Däremot är aktiebolag (AB), även handelsbolag, ekonomisk förening och kommanditbolag är juridiska personer. MEN vi kommer enbart att ta upp aktieköp med aktiebolag gentemot privatperson, de andra formerna av företag har delvis andra skatteregler, ex tillåts inte utdelning enligt 3:12-reglerna.

Så därför fokuserar vi därför resten av artikeln på aktiebolag vs privatperson.

Ska företaget välja ett KF konto eller ett Aktie- och fondkonto?

Vi kan inte gå in på alla dessa tekniska lösningar inom ett aktiebolag. I princip kan man säga att du som har företag (AB) kan välja mellan ett Kapitalförsäkring (KF) och ett Aktie- och fondkonto – eller självklart båda!

Om du – aktivt – vill ägna dig åt att köpa aktier och fonder så görs detta med fördel via ett Aktie- och fondkonto genom företaget.

Vi rekommenderar, som många andra, Avanza eller Nordnet, vilken man ska välja brukar oftast sägas är en smaksak. Under 2020 så registrerade vi ett AB både på Avanza och Nordnet och vi måste säga att för ett AB så var Nordnet smidigare och enklare (sorry Avanza men så var det).

Investera i aktier eller KF

En långsiktig placering via ett KF (kapitalförsäkring).

Question signVad är bäst då – att öppna kontot genom företaget eller som privatperson? Man skulle kunna tro, det gjorde vi, att ett företag (AB) har en klar fördel gentemot privat investering även med ett KF konto. Det blev inte helt och hållet som vi trodde.

Här måste vi visa och förklara med ett mera utförligt räkneexempel:

Investera pengar – (i huvudsak) tre alternativ

Det finns givetvis många tänkbara scenarios men i huvudsak har vi tre alternativ att välja bland:

 • 1: Ta ut pengarna som utdelning efter att ha skattat 21,4 %* i bolagsskatt, betala 20 % i skatt på utdelning > investera privat
 • 2: Ta ut pengarna som lön, skatta > investera privat
 • 3: Behålla pengarna i bolaget, skatta 21,4 % i bolagsskatt > investera genom AB > ta ut som utdelning och betala 20 % i skatt på utdelningen.

*Bolagsskatten har legat på 22 % men är, med små steg per år, på väg att sänkas till 20 %

I exemplet utgår vi från en på 10 000 kronor som ska investeras. Vi ska undersöka hur mycket som blir kvar om vi sätter in pengarna på en kapitalförsäkring. Vi låter kapitalet växa med 8 procent avkastning per år i 20 år.

Skatt för en KF depå räknas på beloppet på kontot istället för vinst, skatten kallas avkastningsskatt och baseras via ett schablonbelopp som grundas på statslåneräntan.

För år 2020 är skatten 0,375 procent av innehavet, avkastningsskatten dras direkt från din kapitalförsäkring. Vi har i beräkningarna räknat med (dvs dragit) avkastningsskatten årligen.

Nedanstående uträkningar baseras delvis på snittsummor, det kan bli delvis annorlunda för just Dig.

Alternativ 1: Ta ut pengarna som utdelning och investera

De flesta som har aktiebolag väljer att ta ut en extra vinst som utdelning istället för att höja lönen. Vi börjar därför med att göra en utdelning från bolaget och investerar pengarna privat.

Beskatta vinsten: Först får du betala 21,4 % i bolagsskatt på vinsten (2020):

 • 10 000 kr minus 21,4 % = 7 860 kr.

Betala skatt på inkomst av kapital: Du betalar 20 % skatt på utdelningarna från ditt AB:

 • 7 860 kr minus 20 % = 6 288 kr – Vi har alltså 6 288 kr att investera.

Investera pengarna: I exemplet räknar vi med 8 % avkastning per år i 20 år:

 • Slutvärde: 27 339 kr eller 173 % avkastning på den ursprungliga summan (10 000). Dessa pengar är redan skattade enl. schablon.

Alternativ 2: Ta ut pengarna som lön och investera

Ett alternativ till att ta ut vinsten som utdelningar är att du höjer din lön i företaget och sedan investerar pengarna privat.

Betala arbetsgivaravgift: Först måste företaget betala en arbetsgivaravgift som är 23,91 % av beloppet (för de allra flesta, kan skilja pga ålder):

 • 10 000 kr minus 23,91 % = 7 609 kr.

OBS: Arbetsgivaravgiften är 31,42 % som du lägger på (ex löneutbetalning), i detta fall måste vi räkna en del av summan (10 000 kr) som då blir 23,91 % (Jmf 25 % moms som läggs på en produkt respektive 20 % moms av totalpriset på en produkt).

Betala kommunalskatt: Varierar beroende på var du bor. Medelskattesatsen i riket är 32,28 % för 2020 så vi räknar på den procentsatsen:

 • 7 609 kr minus 32,28 % ≈ 5 153 kr.

Gör jobbskatteavdrag: De allra flesta kan göra ett jobbskatteavdrag som varierar beroende på inkomsten. För de flesta innebär jobbskatteavdraget 10 – 13 % mer i plånboken. Låt oss räkna på 12 %.

 • 5 153 kr plus 12 % ≈ 5 771 kr – Vi har alltså 5 771 kr att investera.

Investera pengarna: I exemplet räknar vi med 8 % avkastning per år i 20 år:

 • Slutvärde: 25 091 kr eller 150 % på den ursprungliga summan (10 000). Dessa pengar är redan skattade enl. schablon.

Du får alltså betala mer skatt ifall du tar ut vinsten som lön och investerar jämfört med om du tar ut den via utdelningar.

Varför skulle man då vilja ta ut mer lön? Det kan finnas individuella skäl. Ifall du hittills tagit ut en mycket liten lön kan det finnas privatekonomiska skäl att höja den. Det stärker din kreditvärdighet vilket är bra ifall du vill ta ett lån. En högre lön innebär också en högre pensionsgrundande inkomst.

Alternativ 3: Behålla pengarna i bolaget och investera

Slutligen ska vi räkna på hur lönsamt det är att förvalta kapital i aktiebolag istället för att ta ut det och investera privat.

Betala bolagsskatt: Först får du betala 21,4 % vinstskatt:

 • 10 000 kr minus 21,4 % = 7 860 kr – Vi har alltså 7 860 kr att investera.

Investera pengarna: I exemplet räknar vi med 8 % avkastning per år i 20 år:

 • Värde efter 20 år: 36 635 kr

Gör utdelning och betala skatt på inkomst av kapital:

 • Slutvärde: 34 173 minus 20 % skatt = 27 338 kr eller 173 % avkastning på den ursprungliga summan.

Här ser vi att det blir exakt samma slutsumma oberoende av om vi väljer att investera pengarna genom bolaget eller – genom aktieutdelning först – investera som privatperson.

Hur kunde det gå på detta vis?

Spara med företaget eller som privatperson

 • Alternativ 1: Ta ut pengarna som utdelning efter att ha skattat 21,4 %* i bolagsskatt, betala 20 % i skatt på utdelning > investera privat = 27 339 kr eller 173 % avkastning.
 • Alternativ 2: Ta ut pengarna som lön, skatta > investera privat = 25 091 kr eller 150 % avkastning.
 • Alternativ 3: Behålla pengarna i bolaget, skatta 21,4 % i bolagsskatt > investera genom AB > ta ut som utdelning och betala 20 % i skatt på utdelningen = 27 338 kr eller 173 % avkastning.

Ingen skillnad mellan att investera i företaget eller att ta ut pengar – genom utdelning ska påpekas – och sedan investera privat!

En Kapitalförsäkring (KF) är ett väldigt bra investeringsval för privatpersonen, även en ISK som beskattas på nästan exakt samma vis har samma fördelar för privata placeringar.

Vad som ”ställer till det” för AB:et är den i princip dubbelbeskattning som företaget åker på. KF är inte gjorda för företag även om det går att investera via företaget, och det kan mycket väl finnas skattetekniska lösningar som kan löna sig, ex planering för uttag efter pension – en duktig revisor eller skatterådgivare rekommenderas vid sådana planer.

3:12-reglerna (de berömda)

Kom ihåg – uträkningarna ovan det förutsätter att du betalar 20 procent i skatt på utdelningen genom 3:12-reglerna. Att ta ut pengarna via lön för att sedan investera betyder i slutändan mindre vinst – dock inte lika stor skillnad som man kunde tro!

Schablonbeloppet för beskattningsåret 2020 är 177 100 kr, uttag över denna summa blir det en högre skattesats på. Sedan kan man även räkna på Huvudregeln som baseras på bolagets löneunderlag. Exakt hur mycket det blir beror på utdelningsutrymmet. Det kan vara lite krångligt att reda ut så ta ett samtal med redovisningskonsulten eller revisorn först!

Den vetgirige kan här läsa mer om 3:12 reglerna och utdelningar i Aktiebolag.

Spargrisarna vill investera

Viktigt att tänka på!

Nära pension? – Då kan helt andra parametrar komma in i ekvationerna, här bör du absolut prata med någon sakkunnig.

Nackdel – Om pengarna behövs ”snabbt” – om företaget har en större summa investerade så kan det eventuellt bli problem om du behöver ta ut pengarna snabbt. Exemplen ovan är ju baserade på att pengar tas ut från företaget via utdelning enligt 3:12 reglerna. Skulle du måsta ta ut pengarna via löneutbetalning kan skatten skjuta iväg rejält!

Det är ingen dum idé att spara i aktier både genom företaget och som privatperson!

Bonus: Låna ut pengar till bolaget och investera

Det finns även andra möjligheter med att köpa aktier och fonder via bolaget. Om du vill får du låna ut pengar privat till ditt aktiebolag och ta ut marknadsränta på lånet.

Plus signVarför vill man göra det? Det kan finnas flera skäl. En anledning kan vara att du vill spara pengar till en bra ränta men inte vill låna ut pengarna till något låneinstitut. Det innebär då att du får hög ränta privat. Istället skjuter du över räntekostnaden och risken på ditt aktiebolag som investerar pengarna på valfritt sätt, till exempel i aktier eller fonder.

En annan anledning kan vara att du vill ta ett företagslån för att investera pengar i aktier eller fonder genom bolaget men inte har möjlighet att få låg ränta. Privat kan du däremot kanske belåna bostaden till en relativt låg kostnad. På så sätt kan du få en hävstång på dina investerade pengar via ditt AB tack vare ett privat lån och utlåning till bolaget.

Vilken sparränta kan man ta ut från sitt aktiebolag?

Skatteverket anger ingen exakt ränta utan du får själv avgöra vad som är rimlig marknadsränta. En tumregel är att sätta motsvarande ränta som ett kreditinstitut skulle ta av företaget. En annan tumregel är att ta statslåneräntan och lägga till 1 till 3 procentenheter.

Räntekostnaden på lånet är avdragsgill i företaget. Du själv får betala 30 procent reavinstskatt på din utlåning till ditt aktiebolag.

Tänk bara på att du måste ha ett syfte för att låna in pengar till företaget. Det kan till exempel vara att företaget har investeringar som verksamhet. Är du osäker är det bäst att ringa Skatteverket och fråga.

Tips: Spela in samtalet så har du svart på vitt ifall det dyker upp frågetecken från Skatteverket i framtiden!

Räkna på dina investeringar

Så köper du aktier eller fonder via företaget

Ifall du bestämt dig för att köpa fonder, aktier eller andra värdepapper via ditt aktiebolag finns det ett antal saker att tänka på. Du behöver varken starta investmentbolag eller starta holdingbolag för att göra investeringar i aktier eller andra värdepapper.

Grundläggande villkor

För att det ska blir rätt när du investerar genom ditt aktiebolag finns det ett antal saker att bocka av:

 • Bolagsordningen: Det bör stå i bolagsordningen att företaget får förvalta och äga värdepapper för egen räkning. I annat fall får bolagsstämman besluta om ändring av bolagsordningen. Däremot måste du inte äga aktier via holdingbolag utan ett ”helt vanligt” AB går fint.
 • Överlikviditet: Det måste finnas ett kapital i aktiebolaget som inte behövs för verksamheten under de kommande åren.
 • Konto: Företaget måste ha en kapitalförsäkring eller ett aktie- och fondkonto.

Aktiekonto eller kapitalförsäkring för företag

Det finns två typer av konton för företag som vill placera pengar:

Tänk på att det inte finns något ”ISK Företag” eller liknande. Ett aktiebolag eller andra juridiska personer kan inte investera pengar via ett ISK.

Allt fler bolag väljer att köpa aktier och fonder i en kapitalförsäkring istället för på ett aktie- och fondkonto. Det finns flera fördelar:

 • Kapitalförsäkring har ingen skatt på vinst: Du betalar endast en schablonskatt på företagets kapitalförsäkring en gång i kvartalet.
 • Lätt att bokföra kapitalförsäkring: Företaget behöver inte deklarera några värdepappersaffärer. Skatten dras direkt på kontot. Därför är det lätt att bokföra en kapitalförsäkring.
 • Lägga upp utbetalningsplan: Företaget kan göra automatiska och löpande utbetalningar från sin kapitalförsäkring.

Question signHur ska man då redovisa och bokföra en kapitalförsäkring? Du bokför kapitalförsäkringen som en tillgång i företaget. Du behöver alltså inte redovisa någon pensionsskuld bara för att det är en KF. I januari skapar banken ett värdebesked med allt som behövs för deklaration och redovisning.

Minus signFinns det verkligen inga nackdelar med kapitalförsäkring för företag? Jo, men de är försvinnande små. En nackdel är att företaget inte har någon rösträtt på bolagsstämmor. En annan nackdel är att eventuell förlust inte är avdragsgill. Dessutom går det inte att flytta en kapitalförsäkring. Vill du flytta innehaven blir det till att sälja och köpa på nytt.

Question signMen hur fungerar kapitalförsäkring för företag? En kapitalförsäkring för företag fungerar precis som för privatpersoner. Den enda skillnaden är att du måste öppna kapitalförsäkringen i företagets namn.

Skatt i företagsägd kapitalförsäkring

Skatten i en företagsägd kapitalförsäkring fungerar på samma sätt som i en privat kapitalförsäkring. De pengar som företaget sätter in i kapitalförsäkringen är redan skattade. Därför är pengarna också skattade när de tas ut igen.

Det är inte heller någon skatt på vinst eftersom hela kontot schablonbeskattas. Detta gäller även utdelningar. För 2020 är schablonskatten för kapitalförsäkring företag 0,375 %. Företaget betalar ingen avkastningsskatt eller kapitalvinstskatt på inkomster från kapitalförsäkringen.

Sammanfattning

Check markStår valet mellan att köpa värdepapper i en kapitalförsäkring som företaget äger eller att först ta ut pengarna som utdelning och sedan placera dem? Då är det en jämn kamp.

Det blir nämligen samma resultat. Man skulle kunna tro att ränta på ränta gör att det är bättre skjuta upp betalningen av skatt på utdelning på framtiden, men resultatet blir detsamma.

Ibland är det inte aktuellt att köpa aktier och fonder privat utan de måste köpas via bolaget. Så kan det vara ifall det finns flera aktieägare i bolaget och ni har ett kapital att förvalta i aktiebolaget. Ibland är det även önskvärt av skattemässiga skäl.

Minus signAtt ta ut pengarna som lön och sedan investera är däremot en dålig affär. Gör du det bör du ha en god anledning till varför du vill plocka ut vinsten i form av lön ur företaget.

Observera att Spargrisarna inte ger några investeringstips. All information på denna sida är endast avsedd att fungera som inspiration! Vi rekommenderar alltid att ta kontakt med en licensierad oberoende finansiell rådgivare.

Vad är – Peer to Peer?

Vad är – Peer to Peer?

Peer to Peer (förkortas P2P) är en låneform där privatpersoner lånar pengar av andra privatpersoner. Det är alltså ingen bank som finansierar lånen utan privatpersoner ...
Pensionsgrisarna

PPM bantas: minst 240 fonder borta

Nu bantas utbudet av PPM-fonder. I juni förra året sade Pensionsmyndigheten upp sina avtal med de fondbolag som finns med på deras fondtorg på grund ...
Håller i stor spargris

Hur skaffar man sig en sparbuffert?

Ta kontroll över din ekonomi genom att bygga upp en sparbuffert. Med hjälp av ett buffertsparande får du extra trygghet i vardagen. Uppstår det en ...
Henrik Olofsson
Senaste inläggen av Henrik Olofsson (se alla)