Flest lånar till samlingslån

Vad lånar de flesta pengar till? En nysläppt rapport från Finansinspektionen visar att 14 % av de som tecknar ett privatlån gör det för att lösa andra lån. Ser man enbart på lån som tecknas via låneförmedlare är siffran 24%.

Varför tecknas lån (och krediter)

De flesta banker låter låntagarna ange vad pengarna från ett privatlån ska användas till. Som låntagare måste man inte ange detta men de flesta gör det. Är pengarna tänkta till att lösa andra, dyrare lån, kan det till och med vara en fördel att uppge detta i ansökan. Många gånger kan banken hjälpa till med att lösa de tidigare lånen.

Att teckna ett lån för att lösa andra dyrare alternativ kallas för att teckna ett samlingslån. Med lånet skapas en bättre lånesituation då både räntan och månadskostnaden kan bli lägre. Att teckna ett samlingslån är därmed, för de allra flesta, ekonomiskt fördelaktigt. Det är troligtvis även orsaken till att privatlån främst just tecknas för att lösa andra lån och krediter.

I Finansinspektionens undersökning visade det sig att 14 % av alla konsumentkrediter tecknas för att lösa andra lån. Men ser man enbart på statistiken från låneförmedlarna blir siffran betydligt högre. I detta fall anger FI att det är 24 %. Samtidigt är det stor skillnad mellan olika banker och låneförmedlare.

En av Sveriges största låneförmedlare, Lendo, visar liknande utveckling. I deras sammanställning över lån som tecknats via dem under 2018 var totalt 51 % samlingslån.

Fördelaning av lånetyper hos Lendo

Bildkälla: http://www.mynewsdesk.com/se/lendo/pressreleases/ny-statistik-oever-svenskars-privatlaan-och-raentor-2019-2883683

En orsak att Lendo ligger så pass högt just på samlingslån kan vara att de under 2018 haft flera kampanjer just mot samlingslån och lyft upp fördelarna med denna låneform. Genom att baka ihop alla smålån i ett stort lån och sedan jämföra ca 30 långivare innan lånet tecknas kan många låntagare få ner sin ränta.

Kortare löptid än avtalat

Att allt fler ser fördelen med samlingslån, och använder denna låneform, visar även annan statistik från Finansinspektionen.

Den faktiska löptiden på väldigt många privatlån är nämligen kortare än avtalad löptid. Det kan delvis bero på att många vill betala av sina lån i förtid om möjlighet ges men FI drar slutsatsen att detta är ett tecken på att ”lån läggs om”. Med andra ord att samlingslån tecknas som sedan används för att lösa privatlån, kreditkortsskulder, avbetalningar och andra utnyttjade krediter.

Genomsnittlig löptid för blancolån

Medvetenhet – eller många skulder?

Att de flesta lån är så kallade samlingslån kan bero på en större medvetenhet hos konsumenten. Via reklam visar låneförmedlarna fördelarna med samlingslån samt hur viktigt det är att jämföra flera låntagare innan lånet tecknas. Det kan alltså vara ett tecken på större ekonomisk medvetenhet vilket i längden skapar bättre lånevillkor.

Men att fler tecknar samlingslån kan även tyda på att allt fler tecknar små konsumentkrediter. Det kan vara delbetalningar som tecknas vid inköp av kapitalvaror, kreditkortsskulder och små privatlån. När sedan skuldbördan känns jobbig att hantera ansöker man om ett samlingslån.

Delvis pekar statistik från FI att det går åt detta håll för antalet konsumentkrediter ökar år efter år. Från 2008 till 2018 har utlåningen via lån/krediter utan säkerhet ökat med 103 %. Mest är det privatlån som ökat vilket skett med 9% per år.

Däremot verkar det vara revalverande krediter (främst köp på faktura) som skapar mest problem. Bland de låntagare som använde dessa typer av krediter så var det hela 55% som fick inkassokrav inom de första tio månaderna. Det kan jämföras med privatlån via kreditbolag som låg på ca 18%.

Att samlingslånen är populära är alltså tydligt och det finns flera ekonomiska fördelar med låneformen. Men framförallt är det positivist att det är den vanligaste orsaken till att teckna ett privatlån. Att sänka sin ränta och månadskostnad är alltid en bra orsak