Få rätt betalt när du säljer företaget

Att starta företag är ett stort steg – att sälja det är ännu större. Det är ofta ett livsverk som säljs vidare och du som säljare vill både har rätt köpare och rätt betalt.

Det absolut viktigaste är att planera och låta det ta god tid. Att sälja ett företag tar i genomsnitt 6 – 12 månader. Men det kräver då att säljaren har förberett en hel del innan försäljningsprocessen kommer igång.

1.      Förstå ditt företags värde

Det första steget i försäljningsprocessen är att förstå och fastställa ditt företags verkliga värde. En professionell värdering kan ge en objektiv uppskattning av företagets marknadsvärde. Detta är inte bara viktigt för att sätta ett realistiskt pris, utan också för att förstå vilka faktorer som bidrar till företagets värde.

En värdering kan ta hänsyn till olika aspekter såsom företagets finansiella hälsa, marknadsposition, tillväxtpotential, immateriella tillgångar och branschspecifika risker. Har du inte bråttom med försäljningen kan du därmed förbättra förutsättningarna genom att öka värdet inom de faktorer som företagsvärderaren granskar.

Hur mycket ar ditt företag värt?

2.      Förbered finansiella rapporter

Det är även viktigt att förbereda företagets finansiella rapporter. Potentiella köpare kommer att noggrant granska dessa dokument vilket innebär att all finansiell information är korrekt, uppdaterad och strukturerat.

Detta kan vara allt från balansräkningar och resultaträkningar till kassaflödesanalyser, skattedeklarationer och budget. Vilka dokument som krävs beror delvis på företagets verksamhetsinriktning samt storlek på företaget.

3.      Juridiska förberedelser

Det är också viktigt att se över företagets juridiska struktur och eventuella rättsliga frågor. Kontrollera att alla licenser, kontrakt och överenskommelser är aktuella och i linje med gällande lagstiftning.

Det ska även framgå till köparen vilka licenser och kontrakt som löper vidare, bindningstider osv. Kontrollera även om dessa kan tas över av en köpare eller om köparen behöver teckna nya kontrakt med exempelvis fastighetsbolaget för hyra av kontor osv.

4.      Förbered företaget för presentation

När ditt företag är finansiellt och juridiskt förberett, är nästa steg att förbereda det för presentation för potentiella köpare. Detta innebär att skapa en övergripande presentation av företaget som framhäver dess styrkor, unika försäljningspunkter och tillväxtpotential.

Presentera företaget

Det är viktigt att vara realistisk och ärlig i denna presentation. Att framhäva företagets framgångar samtidigt som man erkänner och förklarar eventuella utmaningar eller svagheter kan skapa en grund av förtroende och realistiska förväntningar hos potentiella köpare.

5.      Marknadsföring av försäljningen

Efter att ha förberett ditt företag för försäljning är nästa steg att effektivt marknadsföra det till potentiella köpare. Denna fas är avgörande för att nå ut till rätt köpare och skapa intresse för ditt företag. Det är även här som många företagare stoppar sin process med försäljningen. De hittar helt enkelt inte en passande köpare.

En undersökning av PwC (från 2023) visar att 31 % av alla företagare i Sverige planerar att sälja sitt företag inom 10 år – men att många har svårt att hitta rätt köpare.

Identifiera potentiella köpare

Det första steget i marknadsföringsprocessen är att identifiera potentiella köpare. Dessa kan variera beroende på företagets storlek, bransch och marknadsposition. Potentiella köpare kan inkludera andra företag inom samma bransch, privata investerare, riskkapitalbolag eller till och med anställda inom företaget.

För mindre företag kan lokala företagare eller branschspecifika nätverk vara en bra startpunkt. För större företag kan det vara lämpligt att anlita en mäklare eller en investeringsbank som specialiserar sig på företagsförsäljningar.

Använda olika kanaler för att nå ut

Ditt företag behöver olika kanaler

För att effektivt nå ut till potentiella köpare är det viktigt att använda olika kanaler. Detta kan inkludera branschspecifika publikationer, online-plattformar, nätverksevenemang och professionella mäklartjänster. Sociala medier och professionella nätverk kan också vara användbara verktyg för att sprida information om försäljningen.

Det är dock viktigt att balansera behovet av att nå ut till potentiella köpare med behovet av konfidentialitet. Överväg att använda icke-offentliga kanaler eller att kräva sekretessavtal för att skydda företagets information.

6.      Förhandling och avslut

När en potentiell köpare har visat intresse och en initial överenskommelse har nåtts, är nästa steg i försäljningsprocessen att förhandla om villkoren och slutföra affären. Beroende på vilken som köper företaget kan det finnas olika krav och behov.

Förhandlingsprocessen är kärnan i försäljningen och kräver en balans mellan att uppnå dina mål och vara flexibel nog att möta köparens behov. Det är viktigt att ha en klar förståelse för dina lägsta acceptabla villkor och att vara beredd att gå ifrån förhandlingarna om dessa inte kan uppfyllas.

Finansiell rådgivning

Juridisk och finansiell rådgivning

Under förhandlingsfasen är det avgörande att ha tillgång till kvalificerad juridisk och finansiell rådgivning. En erfaren advokat kan hjälpa till att granska och förhandla fram köpeavtalet, medan en finansiell rådgivare kan ge råd om skattekonsekvenser och optimering av försäljningsintäkterna.

Slutförande av försäljningen

Slutförandet av försäljningen innebär undertecknande av köpeavtalet och genomförande av de nödvändiga juridiska och finansiella transaktionerna. Detta kan inkludera överföring av äganderätter, betalningar och uppfyllande av eventuella slutliga villkor. Beroende på företagets storlek och komplexitet kan det vara en process på ett par månader likväl som flera år.

7.      Ta hjälp på vägen

Vill du sälja ett enmansföretag som du drivit i ett par år – eller ett företag med flera miljoner i omsättning och flera anställda? Som visas ovan finns det flera juridiska och affärsmässiga frågor att ta ställning till oavsett företagets storlek.

Den säkraste vägen är att anlita en företagsmäklare vilka kan bistå med hjälp under hela processen. Det gäller även om du redan har en köpare och enbart behöver hjälp med den juridiska delen. Vid dessa fall går det även att förhandla till sig lägre arvode.

Nicklas Andersson
Senaste inläggen av Nicklas Andersson (se alla)