Bensinkort, vilka ger bäst rabatt?

Med ett bensinkort ges bland annat billigare drivmedel, reseförsäkring samt olika erbjudanden. Vill du ha ett bensinkort främst för att få rabatt på drivmedel bör du även titta på andra kreditkort.

Det finns nämligen flera kort som ger bättre bonus än vad de klassiska bensinkorten ger. Här presenteras de vanligaste bensinkorten men även flera kreditkort med drivmedelsrabatt eller bonussystem.

Bästa Bensinkort

OKQ8 bensinkort

OKQ8

20 öre/liter rabatt på bemannade stationer
5 öre/liter rabatt på automatstationer

Årsavgift: 0 kr
Avgift: 25 kr vid delbetalning
Aviavgift: 0 kr med E-faktura
Räntefria dagar: upp till 45
Ränta: 13,25%
Kreditgräns: 100 000 kr
Tydligaste fördelen

Tydligaste fördelen med kreditkortet från OKQ8 är att kedjan finns över hela Sverige. De är den överlägset största bensinkedjan gällande antal stationer.

Ett gratis kreditkort med hög återbäring vid inköp hos dem. Bonusen hos övriga butiker är dock ganska låg.

Beställ bensinkort från OKQ8 här!

Komplett Bank kreditkort

Komplett Bank

Drivmedelsrabatt
Ingen specifik drivmedelsrabatt ges. Däremot 1% i bonus oavsett var man handlar och som då ger ca 15 öre/liter i drivmedelsrabatt.

Årsavgift: 0 kr
Aviavgift: 0 kr med E-faktura
Räntefria dagar: upp till 50
Ränta: 21,40% (varuinköp) 24,90% (kontantuttag)
Kreditgräns: 100 000 kr
Tydligaste fördelen

Tydligaste fördelen är bonusnivån. Få 1% oavsett om du handlar på bemannad eller obemannad station. Det ger en högre bonus än vad många bensinkort ger. Utöver det ges 2% inom E-handeln och hela 4% hos data/elektronik företaget Komplett.se.

Beställ kreditkort från Komplett Bank här!

Bank Norwegian kreditkort

Bank Norwegian

Drivmedelsrabatt
Ingen specifik drivmedelsrabatt ges. Däremot 0,5% i bonus oavsett var man handlar och som då ger ca 7,5 öre/liter i drivmedelsrabatt.

Årsavgift: 0 kr
Aviavgift: 0 kr med E-faktura
Räntefria dagar: upp till 45
Ränta: 19,99%
Kreditgräns: 100 000 kr
Tydligaste fördelen

Tydligaste fördelen är att bonus ges på alla inköp – oavsett var de sker. Poängen används sedan till att köpa flygresor billigare. Ett bra kort för dig som gillar att resa då kortet både gör resan billigare och är ett passande resekort att ha med på utlandssemestern.

Beställ kreditkort från Bank Norwegian här!Välja bensinkort – eller annat kreditkort?

Den vanligaste orsaken till att bensinkort tecknas är för att man vill få rabatten som ges på drivmedel. Ett enkelt sätt att minska sina kostnader för bensin och diesel. Pendlar du till jobbet är posten för drivmedel troligtvis en av de största i månadsbudgeten. Men se även på alternativen.

”Används kreditkortet enbart vid inköp av drivmedel hos en specifik kedja? Välj ett bensinkort från dem”

  • Du använder kreditkortet enbart på bensinstationen

Du tycker det är bekvämt att samla månades bensinkostnader på en faktura för att betala den i efterskott. Du handlar även nästan uteslutande från en och samma bensinstation.

I detta fall bör du välja ett bensinkort från just denna kedja. Har du en OKQ8-station i närheten och nästan uteslutande handlar där kommer detta kort ge bäst bonus, rabatter och fördelar.

  • Du tankar hos flera olika bensinkedjor

Ibland tankar du på Preem, ibland OKQ8 och på semestern kan det bli olika mackar varje tankning. Väljer du exempelvis kreditkortet från Preem kommer du enbart få billigare bensin hos just dem. Övriga inköp av drivmedel ger varken bonus, rabatt eller aktiverar Tanka-fel-försäkringen (krävs att man tankar på rätt kedja).

I detta fall bör du välja ett kreditkort med hög bonus på bensin. Du kommer helt enkelt inte att utnyttja fördelarna tillräckligt mycket för att det ska vara förmånligt att ha ett klassiskt bensinkort. Välj istället exempelvis EverydayCard som alltid ger 1% på ALLA bensinstationer. Det innebär ca 15 öre/liter vilket till och med är mer än vad många bensinkort ger på deras egna bensinstationer.

”Används kreditkortet i vardagen ges fler förmåner och rabatter med klassiskt kreditkort”

  • Du använder kreditkortet både till drivmedel och vardagsinköp

Bensinkort ger i regel 0,3 % -0,5 % i bonus på alla inköp som sker utanför den egna kedjan. Undantaget är Circle K som ger 1% förutsatt att du tankar 1000 liter per år. Är det bonus som väger tyngst är det bättre att välja kort som ger högre allmän bonus.

I detta fall bör du välja ett kreditkort med hög bonus:

Bank Norwegians kort ger 0,5% i bonuspoäng som främst används för att betala flygbiljetter hos Norwegian.

Komplett Banks kort ger 1% på alla inköp samt 2% vid e-handel samt hela 4% på datorer och elektronikprylar hos Komplett.se

EverydayCard ger 1% på bensin och livsmedel samt 0,5 – 1 % på resterande inköp. Detta kort har även betydligt fler rabatter och försäkringar.


Vilka förmåner har bensinkorten?

Vilka förmåner har bensinkorten?

Följande förmåner finns på de flesta bensinkort. Många av dessa fördelar finns även hos andra kreditkort.

·         Reseförsäkring – Finns på alla kreditkort

Alla svenska kreditkort har en reseförsäkring inkluderad. Det är en kompletterande försäkring som ger skydd utöver den reseförsäkring som ingår i hemförsäkringen.

Framförallt bör man se till att ha avbeställningsskydd på det kreditkort som väljs eftersom detta annars behöver tecknas hos resebyrån. Reseförsäkringarna kan bland annat ge ersättning vid försenat anslutningsflyg, försenat bagage eller om resan behöver förkortas på grund av sjukdom.

Är det viktigt för dig?

Ja – om du ska resa utomlands rekommenderas starkt att resan köps in med ett kreditkort vilket innebär att reseförsäkringen automatiskt börjar gälla. Däremot ingår det i alla kreditkort.

Nej – du behöver inte välja bensinkort utifrån dess reseförsäkring. Välj kort efter dess förmåner och rabatter i vardagen. Inför semesterresan kan sedan exempelvis Bank Norwegians kort tecknas som är ett tydligt resekreditkort.

·         Rabatter och Erbjudanden

Med de flesta kreditkort följer rabatter. Med bensinkort från drivmedelskedjor kan exempelvis rabatt ges på biltvätt, godis, kaffe och bildelar. Här ligger fokus på att ge rabatt i den egna butiken. Detta gäller generellt kreditkort som ges ut i samarbete med en butikskedja.

Allmänna kreditkort kan däremot ge rabatter hos flera företag. Genom att kolla på vilka rabatter som ges kan stora summor sparas.

Är det viktigt för dig?

Ja – Om du ofta handlar varor och tjänster hos en specifik bensinstation kan rabatterna ge tydliga fördelar. Detsamma gäller om du utnyttjar de olika rabatter som allmänna kreditkort ger.

Nej – Om du tankar/handlar hos olika drivmedelskedjor och sällan söker efter tidsbegränsade erbjudanden är detta inte en viktig punkt. Välj då istället ett kreditkort med allmänt hög bonus som ges på samtliga inköp.

(Ofta är det rabatterna som ger den största ekonomiska fördelen med kreditkort. Detta förutsatt att inte ersättning från försäkring ges)

·         Tanka-fel-Försäkring

Tankar du fel bränsle blir du snart ståendes med bilen. I detta fall behöver tanken tömmas och rengöras vilket kan kosta relativt mycket. Med denna försäkring betalas kostnaden för denna rengöring. Däremot finns ofta en begränsning för hur mycket ersättning som går att få. Shell har exempelvis denna nivå på 3000 kr. Försäkringen aktiveras genom att en viss mängd drivmedel tankas hos den bensinstation som ger ut kreditkortet.

Är det viktigt för dig?

Ja – Om du tror att risken är stor att feltankning sker bör du välja ett kreditkort som har denna försäkring.

Nej – Försäkringen ger enbart ersättning vid feltankning och detta på relativt lågt belopp. Välj istället ett kreditkort som ger självreducering vid bärgning/assistans vilket skapar en besparing på ca 1500 kr (vanlig självrisknivå) per tillfälle. Därmed ges ett bredare ekonomiskt skydd.

·        Hög sparränta – Men med begränsningar

Många av de klassiska bensinkorten har sparränta. Är skulden på kreditkortsfakturan på 10 000 och du sätter in 15 000 kr kommer du ha ett plussaldo på 5000 kr. Det är denna summa som därmed skapar ränteintäkt.

När du sedan använder kortet kommer först plussaldot minska varpå krediten utnyttjas. Genom att ha en större summa på kortet ges alltså alltid ränta – och någon kredit används aldrig.

De bensinkort som har högst ränta har däremot begränsningar. Gränsen är generellt på att maximalt 15 000 kr ger ränta.

Är det viktigt för dig?

Ja - om du använder kreditkortet som ett sparkonto.

Nej - inte om du använder kreditkortet för löpande inköp. Har du i snitt 8 000 kr på kontot under ett år handlar det enbart om 160 kr i ränta om räntan är 2%. Knappast något som avgör val av kreditkort.


Att välja det bästa kreditkortet eller bensinkortet

Vilket kort passar dig?

Jag vill ha billigare bensin

Tankar du enbart på bemannade stationer hos OKQ8 eller Preem? Välj deras kort.

Tankar du hos olika bensinkedjor eller under 1000 liter/år hos Circle K? Välj Komplett, Bank Norwegian eller EverydayCard

Jag vill ha många försäkringar

Av de presenterade kreditkorten ovan är EverydayCard överlägset bäst gällande utbud av försäkringar. Här ingår reseförsäkring, allrisk, leveransförsäkring, all-in-one-försäkring och självriskreducering vid assistans.

Jag vill ha tanka-fel försäkring

Välj kreditkort från Preem, Circle K eller Shell. OBS – kontrollera högsta ersättningsnivån. Ibland är det enbart ett par tusen i ersättning.

Jag vill ha ett gratis bensinkort / kreditkort

Följande kort har ingen årsavgift – Preem, Circle K, OKQ8, Shell, Komplett, Bank Norwegian.

Jag vill ha så stor bonus som möjligt

Välj då kreditkortet från Komplett. Med 1% i fysiska butiker och 2% på E-butiker vinner de (med marginal) över andra kreditkort gällande bonus. Dessutom är kortet utan årsavgift.