Bensinkort, vilka ger bäst rabatt?

Med ett bensinkort ges bland annat billigare drivmedel, reseförsäkring samt olika erbjudanden. Vill du ha ett bensinkort främst för att få rabatt på drivmedel bör du även titta på andra kreditkort.

Det finns nämligen flera kort som ger bättre bonus än vad de klassiska bensinkorten ger. Här presenteras de vanligaste bensinkorten men även flera kreditkort med drivmedelsrabatt eller bonussystem.

OKQ8 bensinkort

OKQ8

OKQ8 är den kedja som finns på flest ställen i Sverige. Med ca 650 mackar ”utklassar” de tvåan Circle K som enbart har ca 350. Det är en av styrkorna då du lätt kan hitta en mack och få rabatten som kreditkortet ger. Ett gratis kreditkort som ger sparränta, återbäring vid inköp på OKQ8 samt bonus på inköp hos andra butiker.

Beställ bensinkort från OKQ8 här!

Drivmedelsrabatt

20 öre på bemannade stationer. 5 öre på automatstationer.


Bank Norwegian Kreditkort

Bank Norwegian

Bank Norwegian är ett populärt resekreditkort som många tecknar inför utlandssemestern. Detta utifrån att kortet varken har årsavgift eller uttagsavgift. Dessutom ger det extra bonuspoäng om du flyger med Norwegian. Ett kreditkort som ger 0,5% på alla inköp upp till 100 00 kr per år, ingen övre gräns finns dock för inköp hos bensinkedjor och livsmedelskedjor.

Beställ kreditkort från Bank Norwegian här!

Drivmedelsrabatt

Ger inte specifik rabatt på drivmedel. Ger däremot alltid 0,5% vilket motsvarar ca 7,5 öre/liter. På alla bensinstationer!


Komplett Bank Kreditkort

Komplett Bank

Söker du ett kreditkort som ger hög bonus ska Kompletts kreditkort väljas. Det är helt klart kortets styrka och en orsak till att det blivit utnämnts till ”bästa bonuskortet” i flera jämförelser. Även detta kort är helt gratis.

Rabatten (bonusen) som ges är ofta högre än vad bensinkedjorna ger via sina kort. Framförallt är det passande för dig som vill vara flexibel gällande var du ska tanka.

Beställ kreditkort från Komplett Bank här!

Drivmedelsrabatt

Ingen specifik drivmedelsrabatt ges. Däremot 1% i bonus oavsett var man handlar och som då ger ca 15 öre/liter i drivmedelsrabatt.


Circle K bensinkort

Circle K

Är du storkund hos Circle K är deras kreditkort ett bra bensinkort – annars finns bättre alternativ. Kortet ger 0,3% i bonus men tankar du minst 1000 liter per år höjs detta till 1%. På drivmedel ges 15 öre/liter men enbart på bemannade stationer. Att tanka-fel-försäkring ingår är bra men det är för lite med övriga fördelar och förmåner.

Beställ bensinkort från Cirkle K här!

Drivmedelsrabatt

Få 15 öre/liter på bemannade stationer. Ingen rabatt på obemannade stationer.


Preem bensinkort

Preem

Preem ger hög rabatt till dig som tankar på bemannade stationer (25 öre) och även på automatstationer (10 öre). Kortet ger även 0,5% i bonus när det används i andra butiker. Däremot aldrig bonus på inköp hos konkurrerande bensinstationer. Ett gratis kreditkort med både rabatt och bonus.

Beställ bensinkort från Preem här!

Drivmedelsrabatt

Få 25 öre billigare bensin på bemannade stationer samt 10 öre billigare på automatstationer.


Shell bensinkort

Shell

Shell ger hög sparränta, har Tanka-Fel-försäkring samt ger 15 öre/liter i rabatt. I likhet med andra bensinkort är kortet gratis. Rabatten är däremot lägre än vad som går att få med klassiska kreditkort. Vill du få billigare bullar, en gratis kaffe och hög sparränta är kortet rätt.

Drivmedelsrabatt

15 öre på bemannade Shell-stationer.


Everydaycard kreditkort

Everydaycard

Även om Everydaycard kostar 195 kr bör priset vägas upp fördelarna. Detta så pass mycket att det rekommenderas före många klassiska bensinkort.

Få 1% på drivmedel oavsett var du tankar. Samma bonus ges hos alla livsmedelsbutiker och utöver det ges 0,5 – 1% på resterande inköp. I jämförelse mot bensinkorten från drivmedelskedjorna ingår här även betydligt fler försäkringar och rabatter.

Drivmedelsrabatt

Alltid 1% hos alla drivmedelskedjor, det ger ca 15 öre/liter i rabatt.


Välja bensinkort – eller annat kreditkort?

Den vanligaste orsaken till att bensinkort tecknas är för att man vill få rabatten som ges på drivmedel. Ett enkelt sätt att minska sina kostnader för bensin och diesel. Pendlar du till jobbet är posten för drivmedel troligtvis en av de största i månadsbudgeten. Men se även på alternativen.

”Används kreditkortet enbart vid inköp av drivmedel hos en specifik kedja? Välj ett bensinkort från dem”

  • Du använder kreditkortet enbart på bensinstationen

Du tycker det är bekvämt att samla månades bensinkostnader på en faktura för att betala den i efterskott. Du handlar även nästan uteslutande från en och samma bensinstation.

I detta fall bör du välja ett bensinkort från just denna kedja. Har du en OKQ8-station i närheten och nästan uteslutande handlar där kommer detta kort ge bäst bonus, rabatter och fördelar.

  • Du tankar hos flera olika bensinkedjor

Ibland tankar du på Preem, ibland OKQ8 och på semestern kan det bli olika mackar varje tankning. Väljer du exempelvis kreditkortet från Preem kommer du enbart få billigare bensin hos just dem. Övriga inköp av drivmedel ger varken bonus, rabatt eller aktiverar Tanka-fel-försäkringen (krävs att man tankar på rätt kedja).

I detta fall bör du välja ett kreditkort med hög bonus på bensin. Du kommer helt enkelt inte att utnyttja fördelarna tillräckligt mycket för att det ska vara förmånligt att ha ett klassiskt bensinkort. Välj istället exempelvis EverydayCard som alltid ger 1% på ALLA bensinstationer. Det innebär ca 15 öre/liter vilket till och med är mer än vad många bensinkort ger på deras egna bensinstationer.

”Används kreditkortet i vardagen ges fler förmåner och rabatter med klassiskt kreditkort”

  • Du använder kreditkortet både till drivmedel och vardagsinköp

Bensinkort ger i regel 0,3 % -0,5 % i bonus på alla inköp som sker utanför den egna kedjan. Undantaget är Circle K som ger 1% förutsatt att du tankar 1000 liter per år. Är det bonus som väger tyngst är det bättre att välja kort som ger högre allmän bonus.

I detta fall bör du välja ett kreditkort med hög bonus:

Bank Norwegians kort ger 0,5% i bonuspoäng som främst används för att betala flygbiljetter hos Norwegian.

Komplett Banks kort ger 1% på alla inköp samt 2% vid e-handel samt hela 4% på datorer och elektronikprylar hos Komplett.se

EverydayCard ger 1% på bensin och livsmedel samt 0,5 – 1 % på resterande inköp. Detta kort har även betydligt fler rabatter och försäkringar.

Vilka förmåner har bensinkorten?

Vilka förmåner har bensinkorten?

Följande förmåner finns på de flesta bensinkort. Många av dessa fördelar finns även hos andra kreditkort.

·         Reseförsäkring – Finns på alla kreditkort

Alla svenska kreditkort har en reseförsäkring inkluderad. Det är en kompletterande försäkring som ger skydd utöver den reseförsäkring som ingår i hemförsäkringen.

Framförallt bör man se till att ha avbeställningsskydd på det kreditkort som väljs eftersom detta annars behöver tecknas hos resebyrån. Reseförsäkringarna kan bland annat ge ersättning vid försenat anslutningsflyg, försenat bagage eller om resan behöver förkortas på grund av sjukdom.

Är det viktigt för dig?

Ja – om du ska resa utomlands rekommenderas starkt att resan köps in med ett kreditkort vilket innebär att reseförsäkringen automatiskt börjar gälla. Däremot ingår det i alla kreditkort.

Nej – du behöver inte välja bensinkort utifrån dess reseförsäkring. Välj kort efter dess förmåner och rabatter i vardagen. Inför semesterresan kan sedan exempelvis Bank Norwegians kort tecknas som är ett tydligt resekreditkort.

·         Rabatter och Erbjudanden

Med de flesta kreditkort följer rabatter. Med bensinkort från drivmedelskedjor kan exempelvis rabatt ges på biltvätt, godis, kaffe och bildelar. Här ligger fokus på att ge rabatt i den egna butiken. Detta gäller generellt kreditkort som ges ut i samarbete med en butikskedja.

Allmänna kreditkort kan däremot ge rabatter hos flera företag. Genom att kolla på vilka rabatter som ges kan stora summor sparas.

Är det viktigt för dig?

Ja – Om du ofta handlar varor och tjänster hos en specifik bensinstation kan rabatterna ge tydliga fördelar. Detsamma gäller om du utnyttjar de olika rabatter som allmänna kreditkort ger.

Nej – Om du tankar/handlar hos olika drivmedelskedjor och sällan söker efter tidsbegränsade erbjudanden är detta inte en viktig punkt. Välj då istället ett kreditkort med allmänt hög bonus som ges på samtliga inköp.

(Ofta är det rabatterna som ger den största ekonomiska fördelen med kreditkort. Detta förutsatt att inte ersättning från försäkring ges)

·         Tanka-fel-Försäkring

Tankar du fel bränsle blir du snart ståendes med bilen. I detta fall behöver tanken tömmas och rengöras vilket kan kosta relativt mycket. Med denna försäkring betalas kostnaden för denna rengöring. Däremot finns ofta en begränsning för hur mycket ersättning som går att få. Shell har exempelvis denna nivå på 3000 kr. Försäkringen aktiveras genom att en viss mängd drivmedel tankas hos den bensinstation som ger ut kreditkortet.

Är det viktigt för dig?

Ja – Om du tror att risken är stor att feltankning sker bör du välja ett kreditkort som har denna försäkring.

Nej – Försäkringen ger enbart ersättning vid feltankning och detta på relativt lågt belopp. Välj istället ett kreditkort som ger självreducering vid bärgning/assistans vilket skapar en besparing på ca 1500 kr (vanlig självrisknivå) per tillfälle. Därmed ges ett bredare ekonomiskt skydd.

·        Hög sparränta – Men med begränsningar

Många av de klassiska bensinkorten har sparränta. Är skulden på kreditkortsfakturan på 10 000 och du sätter in 15 000 kr kommer du ha ett plussaldo på 5000 kr. Det är denna summa som därmed skapar ränteintäkt.

När du sedan använder kortet kommer först plussaldot minska varpå krediten utnyttjas. Genom att ha en större summa på kortet ges alltså alltid ränta – och någon kredit används aldrig.

De bensinkort som har högst ränta har däremot begränsningar. Gränsen är generellt på att maximalt 15 000 kr ger ränta.

Är det viktigt för dig?

Ja – om du använder kreditkortet som ett sparkonto.

Nej – inte om du använder kreditkortet för löpande inköp. Har du i snitt 8 000 kr på kontot under ett år handlar det enbart om 160 kr i ränta om räntan är 2%. Knappast något som avgör val av kreditkort.

Att välja det bästa kreditkortet eller bensinkortet

Vilket kort passar dig?

Jag vill ha billigare bensin

Tankar du enbart på bemannade stationer hos OKQ8 eller Preem? Välj deras kort.

Tankar du hos olika bensinkedjor eller under 1000 liter/år hos Circle K? Välj Komplett, Bank Norwegian eller EverydayCard

Jag vill ha många försäkringar

Av de presenterade kreditkorten ovan är EverydayCard överlägset bäst gällande utbud av försäkringar. Här ingår reseförsäkring, allrisk, leveransförsäkring, all-in-one-försäkring och självriskreducering vid assistans.

Jag vill ha tanka-fel försäkring

Välj kreditkort från Preem, Circle K eller Shell. OBS – kontrollera högsta ersättningsnivån. Ibland är det enbart ett par tusen i ersättning.

Jag vill ha ett gratis bensinkort / kreditkort

Följande kort har ingen årsavgift – Preem, Circle K, OKQ8, Shell, Komplett, Bank Norwegian.

Jag vill ha så stor bonus som möjligt

Välj då kreditkortet från Komplett. Med 1% i fysiska butiker och 2% på E-butiker vinner de (med marginal) över andra kreditkort gällande bonus. Dessutom är kortet utan årsavgift.